Silvia Hroncová - Koučing a mentoring, Ajurvéda, Access Bars®

Silvia
Hroncová

Koučing
Mentoring
Ajurvéda

Silvia Hroncová - Koučing a mentoring, Ajurvéda, Access Bars®

Sprevádzam klientov na ceste nájdenia
vnútornej sily a múdrosti

Podporujem a povzbudzujem ľudí, aby v súlade so svojimi hodnotami
žili autentický a naplnený život.

Klientom dávam možnosť voľby, podporujem ich autonómiu a prinášam im pocit, že všetko majú vo svojich rukách.

Prinášam proces sebaobjavovania a osobného rastu.

Čo ponúkam?

Koučing a mentoring

Silvia Hroncová - Koučing a Mentoring

Dnešná uponáhľaná doba prináša množstvo zmien a výziev. Preto je dôležité, aby sme posilnili svoje zručnosti a schopnosti, a prispôsobili ich novým, meniacim sa podmienkam.

Koučing je nástroj, ktorý môže pomôcť lepšie pochopiť seba a svoje potreby, ktoré nám umožnia urobiť lepšie rozhodnutia pre svoj život.

Poskytuje bezpečné a podporujúce prostredie k uvedomeniu si svojich cieľov a potenciálu. Pomáha objaviť nové perspektívy, posilniť sebamotiváciu a preklenúť  medzeru medzi teóriou a praxou. Podporuje pri dosahovaní skutočných a trvalých zmien v živote.

Získať dobrú radu od skúsených je skvelé. Je len na nás, ako sa rozhodneme, a aké kroky podnikneme pre dosiahnutie cieľov.

Za naše rozhodnutia preberáme zodpovednosť sami.

Ajurvéda

Silvia Hroncová - Ajurvéda

V sanskrite „Ajurvéda“ znamená „Veda života„. Je to starodávny indický systém liečenia a udržiavania zdravia, ktorý sa zameriava na celistvé blaho tela, mysle a ducha

Okrem liečenia chorôb sa zameriava aj na prevenciu a udržiavanie zdravia. Klade dôraz na sebaúctu, sebapoznanie a starostlivosť o seba. Verí, že každá osoba má v sebe vnútornú silu na uzdravenie a udržanie rovnováhy.

Základom ajurvédy je porozumenie vzťahom medzi nami a okolitým svetom. Zakladá na predpoklade, že každá osoba je jedinečná a má svoju vlastnú kombináciu bioenergetických síl nazývaných „doshas“ – Váta, Pitta a Kapha. Tie predstavujú rôzne kvality a funkcie v tele. Určujú nám individuálne vlastnosti a sklon k nerovnováhe.

Ajurvéda je životný štýl, ktorý napomáha viesť kvalitný život.

Access Bars®

Silvia Hroncová - Access Bars®

Umožňuje mozgu a telu uvoľniť a eliminovať presvedčenia, myšlienky a uhly pohľadov, ktoré už nepotrebujeme do nášho života. 

Funguje podobne, ako keď na svojom počítači stlačíme tlačidlo DELETE. To, čo už doslúžilo a môže byť odstránené, sa vymaže. Tým sa nám uvoľní priestor pre nové myslenie a správanie.

Access Bars® sa spúšťa v ľahu. Vy odpočívate, prijímate a vo vašej vedomej aj podvedomej mysli prebieha generálne upratovanie. Počas priebehu terapie môžete zaspať, je to prospešné pre vašu myseľ a telo. Dochádza k uvoľneniu a odstráneniu obmedzujúcich presvedčení, názorov a perspektív, ktoré môžu brániť osobnému rastu a rozvoju.

Po skončení terapie prichádzajú inšpirácie, AHA momenty a naraz sa vám rozsvieti a vy viete

Cenník

Koučing a mentoring

Ajurvéda

Access Bars®

Možnosť dohodnúť si kombináciu stretnutí za zvýhodnenú cenu.

Objednávkový formulár

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
O čo máte záujem?
GDPR